Uw klant betaalt te laat?

De “ingebrekestelling is de eerste stap daarop volgt een minnelijke regeling. Blijft ook dan de betaling uit dan start uw advocaat incassorecht de invorderingsprocedure. Weigert uw klant alsnog zijn schuld te betalen dan volgt een bewarende maatregel (beslag) en een gerechtelijke- of IOS procedure.
Uw advocaat incassorecht is ook uw pleitadvocaat op de rechtbank. Hij kent uw dossier en kan ingaan op de repliek van de tegenpartij. Dit geldt niet alleen voor binnenlandse- maar ook voor buitenlandse dossiers.