Ingewikkelde verkeerssituaties

Heeft u een boete ontvangen of u bent gedagvaard?

Als u “spijt” wil betuigen tijdens de rechtszitting of u wilt “betwisten” wat u ten laste werd gelegd dan laat u zich best bijstaan door ervaren advocaat verkeersrecht.
Gunsten van de Politierechter moeten altijd eerst “gevraagd” worden. Denk hierbij aan “opschorting” van straf, weekendrijverbod, werkstraf of straf met uitstel, …  De rechtbank kan enkel ingaan op hetgeen u vraagt..