Heeft u een boete ontvangen of u bent gedagvaard?

Als u “spijt” wil betuigen tijdens de rechtszitting of u wilt “betwisten” wat u ten laste werd gelegd dan laat u zich best bijstaan door ervaren advocaat verkeersrecht.
Gunsten van de Politierechter moeten altijd eerst “gevraagd” worden. Denk hierbij aan “opschorting” van straf, weekendrijverbod, werkstraf of straf met uitstel, …  De rechtbank kan enkel ingaan op hetgeen u vraagt..

U bent slachtoffer van een verkeersongeval?

Een verkeersongeval is vaak zeer ingrijpend en het is dus belangrijk om de juiste juridische en empathische ondersteuning te krijgen. Niet alleen op het vlak van schaderecht maar ook als een zaak voor de politie- of correctionele rechtbank speelt. Uw advocaat verkeers-, verkeersstraf- en schaderecht weet welke argumenten de tegenpartij zal gebruiken en kan uw belangen het best verdedigen.